Preg ătirea apei clocotite (a apei fierbinţi), Preg ătirea aburilor (spumarea laptelui) – Инструкция по эксплуатации ZELMER 13Z018

Страница 60

Advertising
background image

60

14. Preg

ătirea apei clocotite (a apei fierbinţi)

Func

ţia apei fierbinţi este ideală pentru pregătirea de ex. a ciocolatei calde sau umplerea ceainicului de fiert apă.

14.1. Deconecta

ţi maşina de la sursa de alimentare.

14.2. Umple

ţi rezervorul cu apă (1) aşa cum este indicat la punctul 4.

14.3. Conecta

ţi maşina de cafea la sursa de alimentare introducând ştecărul cablului electric în priză. Maşina va

porni, panoul de control

şi butonul pornire/oprire

(A) se vor lumina, iar pe panou va ap

ărea indicatorul de

alimentare

.

14.4. Ap

ăsaţi butonul pornire/oprire

(A),

şi veţi auzi un semnal sonor.

14.5. Pe panou va ap

ărea indicatorul

care se va învârtii acest lucru însemnând c

ă maşina de cafea tocmai se

înc

ălzeşte.

14.6. Când indicatorul

va termina s

ă se învârte veţi auzi un semnal sonor care informează că maşina este gata

(atingerea temperaturii potrivite).

14.7. Ap

ăsaţi butonul pentru aburi

(E). Ve

ţi auzi un semnal sonor. Pe panou va apărea indicatorul

, ceea

ce înseamn

ă că maşina a trecut la sistemul de aburi. Apăsaţi din nou butonul

(E). Ve

ţi auzi din nou un

semnal sonor iar pe panou va ap

ărea indicatorul

..

14.8. Pe panou va ap

ărea indicatorul

care se va învârtii acest lucru însemnând c

ă maşina de cafea tocmai se

înc

ălzeşte.

14.9. Când indicatorul

va termina s

ă se învârte veţi auzi un semnal sonor care informează că maşina este gata

s

ă lucreze în sistemul de aburi (atingerea temperaturii potrivite).

14.10. Sub tubul de distribuire a aburilor (11) introduce

ţi ceaşca sau un vas şi rotiţi manetă control aburi (13) până

la pozi

ţia

, adic

ă trebuie rotită în sens invers acelor de la ceas, astfel încât simbolul

s

ă se

suprapun

ă cu acelaş simbol de pe carcasa maşinii. Din tubul de distribuire a aburilor (11) va curge clocot.

14.11. Pentru a opri curgerea apei clocotite/fierbin

ţi, rotiţi manetă control aburi (13) spre poziţia

, adic

ă în

sesul acelor de la ceas astfel încât simbolul

s

ă se suprapună cu acelaş simbol de pe carcasa

ma

şinii.

14.12. Pentru a finaliza întrebuin

ţarea funcţiei de folosire a apei clocotite/fierbinţi, apăsaţi butonul de oprire/pornire

(A). Ve

ţi auzi un semnal sonor. De pe panou va dispărea indicatorul

informând c

ă maşina de cafea

a revenit la tribul de preg

ătire cafea.


ATEN

ŢIE! Dacă în rezervor (1) se află o cantitate prea mică de apă, din tubul de distribuire a aburilor (11) nu va

curge ap

ă clocotită. Pe panoul de control va apărea indicatorul

care va clipi, ve

ţi auzi un continuu semnal

sonor care v

ă informează că trebuie să umpleţi rezervorul cu apă. Rotiţi neapărat manetă control aburi (13) spre

pozi

ţia

, adic

ă în sesul acelor de la ceas astfel încât simbolul

s

ă se suprapună cu acelaş simbol de pe

carcasa ma

şinii. Ridicaţi capacul rezervorului de apă (1) şi turnaţi apă. Imediat după completarea rezervorului,

semnalul sonor se va opri. Pentru a reîncepe dozarea apei fierbin

ţi, rotiţi manetă control aburi (13) spre poziţia

, adic

ă în sensul invers acelor de la ceas astfel încât simbolul

s

ă se suprapună cu acelaş simbol

de pe carcasa ma

şinii.

ATEN

ŢIE! Pentru a deplasa tubul de distribuire a aburilor (11) apucaţi de mânerul tubului (Desen 9). Tubul de

distribuire a aburilor (11) este foarte fierbinte.

15. Preg

ătirea aburilor (spumarea laptelui)

Pentru spumarea laptelui se folose

şte funcţia pentru aburi. Aburii îndeplinesc două funcţii. Aburii concomitent încălzesc şi

amestec

ă laptele cu aerul oferindu-i un aspect delicat, catifelat. La fel ca în cazul pregatirii cafelei, şi în cazul spumării

laptelui cele mai bune efecte le ve

ţi obţine cu timpul când veţi avea mai multă experienţă în folosirea aparatului.

Indica

ţie: Ţineţi minte că cafeaua este elementul de bază al tuturor băuturilor pe care le pregătiţi, iar laptele este doar un

adaos.
Aten

ţie: Este indicat să pregătiţi mai întâi cafeaua, iar apoi să spumaţi laptele.

Func

ţia aburi poate fi filosită pentru a încălzii băuturile.

15.1. Preg

ătiţi mai întâi espresso urmând paşii de la punctul 11 sau punctul 13.

15.2. Stabili

ţi cantitatea de lapte de care aveţi nevoie în funcţie de numărul de ceşti de cafea pregătite sau în funcţie

de m

ărimea vasului de lapte.

Indica

ţie: Ţineţi minte că laptele îşi măreşte volumul în timpul spumării.

• Turnaţi lapte rece într-un vas din metal inoxidabil, umplându-l de la 1/3 până la 1/2 din volum.

Advertising