A készülék leírása, Műszaki adatok – Инструкция по эксплуатации ZELMER 13Z018

Страница 41

Advertising
background image

41

• Csatlakozóaljatba

történ

ő mind be-, mind kikapcsoláskor előbb kapcsolja ki a készüléket. A csatlakozót sose húzza ki

a vezeték segítségével, mindig fogja meg a csatlakozót magát.

• Mielőtt a készüléket hosszabb időre félreállítja vagy tisztítja, kapcsolja ki és áramtalanítsa azt.

• Ne használjon hosszabbítót, kivéve, ha azt a megfelelő szakember ellenőrizte.

• A berendezést az áramhálózatba (csak váltóáramos hálózatba) megfelelő földeléssel ellátot és feszültségű

csatlakozóaljzatba kapcsolja.

• Az alábbi berendezést nem használhatják sem gyerekek, sem mozgássérültek vagy értelmifogyatékosok, sem

a berendezést nem ismer

ő személyek, hacsak nem megfelelően képzett személy jelentében és segítségével teszik,

vagy a használati utasításnak megfelel

ően.

• Figyeljünk, hogy gyerekek ne játszhassanak a készülékkel.

• Kapcsolja ki a készüléket mielőt átállítja a kiegészítő tartozékokat, vagy kapcsolatba kerül a berendezés mozgó

alkatrészeivel.

• Tisztítás, össze- és szétszerelés előtt áramtalanítsa a készüléket. Várja meg mi a készülék kihül.

• Ne használja a kávéfőzőt a használati utasításnak nem megfelelően.

• Ne tegye a készüléket melegforrás, sugárzás, más elektromos készülék közelébe, vagy forró főzőlapra. Ne tegye

más készülékbe.

• Ne hagyja, hogy a csatlakozó vezetéke az asztal szélén lógjon, vagy forró felülettel érintkezzen.

• Ne tegye vizes vagy forró felületre.

• Ne használja a készüléket, ha túlfolyó tálca, vagy annak kerete nincs megfelelően felhelyezve.

• Ne tegye a készüléket, tűzhely közelébe, vagy annak sütőterébe.

• Ne használja a készüléket, ha az, vagy a csatlakozó vezetéke sérült, a készülék korábban leesett, vagy másképpen

sérült. Ha fennáll a készülék sérülésének veszélye, a javítást csak márkaszervízben, megfelel

ően képzett szerelő

végezheti el.

• Ne helyezze a készüléket vízbe, vagy más folyadékba.

• Ha készülékbe beépített csatlakozózsinór megsérül, azt csak képzett szerelőműhelyben javítassa, hogy elkerülje az

esetleges sérülések lehet

őségét.

Vigyázat: Az esetleges tűz, vagy más sérülés elkerülése végett, ne próbálja szétszerelni, vagy összerakni

a készüléket. A készülék belsejében semmilyen a felhasználó által használható rész sincs. A készülék szerelését
kizárólag márkaszervízben végezze.

• A gyártó nem engedélyezi más kiegészítők használatát, mivel az sérülésekhez vezethet.

Vigyázat: A víztartály ne legyen nyitva használat közben.

Vigyázat: Használat előtt mindig győzödjön meg róla, hogy van-e víz a víztartályban.

Bizonyosodjunk meg, hogy a fenti utasítokat betartottuk-e.

M

ŰSZAKI ADATOK

A m

űszaki paraméterek a termék ellenőrző tábláján fel vannak tüntetve.

A készülék teljesítménye: 1130-1350W, 220-240V esetében.
A víztartály maxmimális befogadóképessége 1,5l.
Az automata kávéf

őző I. osztályú termék, mely földelt csatlakozóval rendelkezik.

Az automata kávéf

őző megfelel a normáknak.

A berendezés megfelel az alábbi direktíváknak:
− Alacsonyfeszültség alatt álló berendezés (LVD) – 2006/95/EC

− Elektromágneses kompatibitás (EMC) – 2004/108/EC
A terméken az ellen

őrző táblán CE jelzés található.

1. A készülék leírása

Az automata kávéf

őző kitűnő ízű és illatú kávé főzésére alkalmas, mivel megfelelő hőmérsékletű víz főzését teszi

lehet

ővé. A automatát úgy tervezték, hogy megfigyelhető legyen a készenléti állapot, valamint a főzési és a gőzölési

és tejhabosításí folyamat egésze.

Egyedülálló megoldást jelentenek a következ

ő rendszerek: Perfect Brewing System és SmartPress System.

A Perfect Brewing System a megfelel

ő főzési hőmérséklet beállításának, valamint a kávé megfelelő

összetömörítésének köszönhet

ően kiváló minőségi ital készítése teszi lehetővé.

SmartPress System olyan intregrált sz

űrési rendszer, mely a fözés előtt tömöríti a kávét, így egyedülálló izű és aromájú

habos kávé készítését teszi lehet

ővй.

Advertising