Alegerea programat ă a cantitaţii de cafea, Preg ătirea espresso – Инструкция по эксплуатации ZELMER 13Z018

Страница 57

Advertising
background image

57

cu culorile indicate pe cutia testerului. Culoarea verde înseamn

ă că apa este moale (nivel scăzut), culoarea maro – apa

dur

ă (nivel mediu), culoarea portocalie – apa foarte dură (nivel ridicat). În funcţie de rezultatul obţinut alege duritatea

corespunz

ătoare a apei aşa cum a fost indicat mai sus.

8. Alegerea programat

ă a cantitaţii de cafea

Ma

şina de cafea are programate 4 capacităţi pentru cantitatea de cafea pregătită: 30ml, 40ml, 50ml şi 60ml. Cantitatea

de cafea o pute

ţi alege apăsând butonul pt. a alege cantitatea de cafea

(C). Dup

ă fiecare apăsare a acestui buton

ve

ţi auzi un semnal sonor iar pe panou veţi vedea în ordine numerele: 30ml Æ 40ml Æ 50mlÆ 60ml Æ P1Æ P2 Æ 30ml,

etc.

ATEN

ŢIE!

şi

(Programul 1

şi 2) sunt funcţii speciale de memorare, care permit păstarea programelor

individuale. Cum pute

ţi stabili aceste programe (P1 şi P2) veţi afla la punctul 11.

9. Alegera temperaturii apei pentru preg

ătirea cafelei

Ma

şina de cafea are programmate 3 nivele ale temperaturii la care este pregătită cafeaua: temperatura scăzută

(indicatorul

), temperatura fierbinte (indicatorul ) oraz temperatura foarte fierbinte (indicatorul ). Stabilirea

temperaturii o pute

ţi alege apăsând butonul pt. a alege temperatura (D). După fiecare apăsare a acestui buton veţi

auzi un semnal sonor. Temperatura se va schimba în urm

ătoarea ordine: fierbinte (indicatorul ) Æ foarte fierbinte

(indicatorul )

Æ sc

ăzută (indicatorul ) Æ fierbinte (indicatorul ), etc.

10.

Alegerea tipului de cafea: cafea capsule sau cafea m

ăcinată

Ma

şina de cafea are două posibilităţi pentru a pregătii cafeaua espresso:

1. din cafea în capsule,
2. din cafea m

ăcinată.

Pentru a activa aceast

ă funcţie, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul care permite alegerea unei singure/duble ceşti

(B)

timp de 2 secunde. În func

ţie de alegerea pe care aţi făcut-o precedent, maşina va schimba tipul de cafea de la cafea în

capsule (indicatorul

) la cafea m

ăcinată (indicatorul

) sau invers. De fiecare dat

ă când veţi schimba tipul de cafea

ve

ţi auzi un semnal sonor.

11. Preg

ătirea espresso

11.1. Deconecta

ţi maşina de cafea de la sursa de alimentare.

11.2. Umple

ţi rezervorul cu apă (1) aşa cum este indicat la punctul 4.

11.3. Conecta

ţi maşina de cafea la sursa de alimentare introducând ştecărul cablului electric în priză. Maşina va

porni, panoul de control

şi butonul pornire/oprire

(A) se vor lumina, iar pe panou va ap

ărea indicatorul de

alimentare

.

11.4. Ap

ăsaţi butonul pornire/oprire

(A),

şi veţi auzi un semnal sonor.

11.5. Pe panou va ap

ărea indicatorul

care se va învârtii acest lucru însemnând c

ă maşina de cafea tocmai se

înc

ălzeşte.

11.6. Când indicatorul

va termina s

ă se învârte veţi auzi un semnal sonor care informează că maşina este gata

(atingerea temperaturii potrivite).

11.7. Alege

ţi tipul de cafea, cafea capsule sau cafea măcinată, ţinând apăsat butonul

(B) timp de 2 secunde.

Dup

ă fiecare apăsare veţi auzi un semnal sonor.

11.8. Introduce

ţi cafeaua măcinată cu ajutorul lingurii pentru măsură şi tasare (14) sau introduceţi capsula de cafea

în filtrul cu mâner (7).

11.9. Înl

ăturaţi surplusul de cafea de pe marginile filrului şi tasaţi cafeau cu ajutorul tasatorului de cafea montat pe

aparat (6) sau cu ajutorul lingurii pentru m

ăsură şi tasare (14) (Desen 4).

11.10. Monta

ţi filtrul cu mâner (7) în dispozitivul de infuzie (5), împingându-l în sus si apoi la dreapta până se

potriveste pe pozi

ţie (Desen 3).

11.11. Introduce

ţi ceaşca sau ceştile pe grilajul tăviţei pentru apa reziduală (8), direct sub filtru (7).

11.12. Alege

ţi o singură sau dublă ceaşcă de cafea apăsând butonul pentru alegerea unei singure/duble ceşti

(B). Dup

ă fiecare apăsare veţi auzi un semnal sonor.

11.13. Pentru o singur

ă ceaşcă se va afişa indicatorul

, iar pentru cea

şca dublă se va afişa indicatorul

.

Advertising