Ecologia – ai grij ă de mediul înconjurător – Инструкция по эксплуатации ZELMER 13Z018

Страница 64

Advertising
background image

64

PROBLEME CAUZE

POSIBILE

SOLU

ŢII, CE PUTEŢI FACE

Cafeaua nu curge

Lips

ă de apă în rezervorul de apă.

Umple

ţi rezervorul (1) cu apă.

Rezervorul de ap

ă (1) nu este introdus în mod

corect.

Ap

ăsaţi rezervorul de apă (1), ca să vă asiguraţi

c

ă este introdus în mod corect.

Maneta (13) indic

ă o altă poziţie, de ex.

.

Asigura

ţi-vă că maneta (13) se află în poziţia

.

Sita din dispozitiv poate fi blocat

ă.

Vezi Decalcifiereapunctul 18.

Sita filtrului (7) este blocat

ă. Cafeaua este prea

m

ărunt măcinată sau presată prea tare.

Goli

ţi sita filtrului (7) şi clătiţi-o sub jet de apă.

Ştergeţi dispozitivul de infuzie (5) cu o cârpă.

Cafeaua curge încet
sub form

ă de picături

Cafeaua este prea m

ărunt măcinată sau presată

prea tare.

Dac

ă întrebuinţaţi o cafea măcinată foarte marunt

nu o presa

ţi pera tare.

Ma

şina este blocată de către depunerile de calcar. Vezi Decalcifiereapunctul 18.

Espresso nu are spuma
caracteristic

ă

Cafeaua este veche sau uscat

ă.

Întrebuin

ţaţi o cafea proaspătă. După ce aţi

deschis pachetul de cafea asigura

ţi-vă că păstaţi

cafeaua într-o cutie impermeabil

ă.

Cafeaua nu a fost presat

ă suficient de tare.

Presa

ţi cafeaua mai tare.

Cafeaua este prea gros m

ăcinată.

Întrebuin

ţaţi o cafea măcinată corespunzător sau

schimba

ţi marca de cafea.

Prea pu

ţină cafea în sita filtrului (7). Vezi

Preg

ătirea espresso punctul 11.

Mânerul filtrului
sl

ăbeşte în timpul

preg

ătirii cafelei

Cafeaua este presat

ă prea tare.

Presa

ţi cafeaua mai uşor.

Cafeaua este prea m

ărunt măcinată. Schimbaţi cafeaua cu o cafea mai gros măcinată.

Mânerul filtrului (7) nu este fixat în mod corect
deoarece nu a fost rotit pân

ă la capăt.

Asigura

ţi-vă că mânerul filtrului (7) este introdus

(potrivit) în mod corect în dispozitivul de infuzie (5)
şi este rotit până la capăt.

Pe marginile filtrului (7) se g

ăsesc resturi de

cafea.

Cur

ăţaţi cafeaua de pe marginile filtrului (7) şi

ştergeţi dispozitivul de infuzie (5)

Dispozitivul de infuzie (5) jest blocat.

Ştergeţi dispozitivul de infuzie (5) cu o cârpă
umed

ă.

Dispozitivul de infuzie (5) jest defectat.

Consulta

ţi un punct de servis autorizat.

Lips

ă de aburi în tubul

de distribuire al
aburilor

Tubul de distribuire al aburilor (11) este blocat.

Cur

ăţaţi şi clătiţi tubul de distribuire al aburilor

(11).

Prea pu

ţin lapte spumat

Laptele nu este proasp

ăt. Verificaţi dacă laptele este proaspăt.

Temperatura laptelui este prea înalt

ă.

Asigura

ţi-vă că laptele este rece îninate sa îl

folosi

ţi.

Vasul.

Pentru a ob

ţine cele mai bune efecte pentru

spumarea laptelui folosi

ţi vasul din oţel inoxidabil

ata

şat iar înainte de folosire este indicat să puneţi

vasul la loc rece sau s

ă îl clătiţi cu apă rece.

Tubul de distribuire al aburilor (11) este blocat.

Cur

ăţaţi şi clătiţi tubul de distribuire al aburilor

(11).

Laptele a fost fiert.

Încerca

ţi încă o dată întrebuinţând lapte proaspăt,

rece.

Ma

şina de cafea nu

func

ţionează

Sita din dispozitivul de infuzie (5) poate fi blocat

ă. Vezi

Decalcifiereapunctul 18.

Ma

şina poata fi blocată din cauza depunerilor de

calcar.

Vezi Decalcifiereapunctul 18.


Ţineţi minte ca în caz de alte defecţiuni sau probleme să nu încercaţi să le rezolvaţi singuri. În acest caz
consulta

ţi un personal specializat de la punctul de servis autorizat.

Ecologia – ai grij

ă de mediul înconjurător

Fiecare consumator poate contribui la protec

ţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici

scump. În acest scop: cutia de carton duce

ţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în

container pentru plastic.
Aparatul folosit duce

ţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se

g

ăsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.

Nu arunca

ţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!Advertising