Нега и чишћење, Чишћење филтера, Чишћење кракова са млазницама – Инструкция по эксплуатации AEG F65401IM0P

Страница 55: Спољашње чишћење

Advertising
background image

НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

УПОЗОРЕЊЕ

Пре одржавања уређаја деактивирајте уређај

и одвојте утикач кабла за напајање од зидне

утичнице.

Прљави филтери и зачепљени крако‐

ви са млазницама утичу лоше на ре‐

зултате прања.

Редовно их проверавајте и, уколико

је потребно, очистите их.

ЧИШЋЕЊЕ ФИЛТЕРА

C

B

A

A1

A2

1.

Окрените филтер (A) супротно од

смера кретања казаљке на сату и

уклоните га.

2.

Да бисте демонтирали филтер

(A), одвојено извуците (A1) и (A2).

3.

Извадите филтер (B).

4.

Исперите филтере водом.

5.

Вратите филтер (B) у првобитни

положај. Проверите да ли је пра‐

вилно постављен испод две вођи‐

це (C).

6.

Поставите филтер (A) и ставите

га на позицију филтера (B). Окре‐

ните га у смеру казаљке на сату

док не кликне.

Неправилан положај филтера

може да изазове лоше резул‐

тате птања, као и да оштети

уређај.

ЧИШЋЕЊЕ КРАКОВА СА

МЛАЗНИЦАМА

Не уклањајте кракове са млазницама.

Уколико се отвори на краковима са млазница‐

ма запуше, уклоните остатке прљавштине по‐

моћу танког шиљатог предмета.

СПОЉАШЊЕ ЧИШЋЕЊЕ

Уређај чистите влажном, меком крпом.

У ту сврху користите искључиво неутралне

детерџенте. Немојте да користите абразивне

производе, абразивне сунђере или раства‐

раче.

СРПСКИ

55

Advertising
Эта инструкция подходит к следующим моделям: