Технички информации – Инструкция по эксплуатации AEG F65401IM0P

Страница 19

Advertising
background image

Проблем

Можна причина

Можно решение

На чашите и садовите

има суви траги од

капки вода.

Истечената количина на

средството за плакнење не е

доволна.

Зголемете ја количината на

средството за плакнење.

Квалитетот на детергентот

може да е причина.

Користете друга марка

детергент.

Садовите се влажни.

• Програмата нема фаза на

сушење.

• Програмата има фаза на

сушење со ниска

температура.

За подобри резултати при

сушењето, оставете ја вратата

подотворена неколку минути.

Садовите се влажни и

матни.

Дозерот за средството за

плакнење е празен.

Проверете дали има средство

за плакнење во дозерот за

средство за плакнење.

Количината на средството за

плакнење може да е причина.

Користете друга марка на

средство за плакнење.

Количината на комбинираните

детергент таблети може да е

причина.

• Користете друга марка на

комбинирани детергент

таблети.

• Вклучете го дозерот за

средство за плакнење и

котистете средство за

плакнење заедно со

комбинирани детергент

таблети.

Вклучување на дозерот на

средството за плакнење со

вклучена функција мулти-таблети

1. Притиснете го копчето за вклучување/

исклучување за активирање на апаратот.

2. Погрижете се апаратот да биде во режим

на поставување. Видете во

‘ПОДЕСУВАЊЕ И СТАРТУВАЊЕ НА

ПРОГРАМА’.

3. Притиснете и задржете Delay and Start

истовремено не затрепкаат показателите

(A), (B) и (C).

4. Притиснете на Option.

• Показателите (A) и (C) се гасат.
• Програмското показно светло (B)

продолжува да трепка.

• Екранот ги прикажува поставките на

дозерот за средство за плакнење.

Исклучен
Вклучен

5. Притиснете Option за да ги смените

поставките.

6. Деактивирајте го апаратот за да

потврдите.

7. Нагодете ја количината на средството за

плакнење.

8. Наполнете го дозерот за средство за

плакнење.

ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

Димензии

Широчина / Висина / Длабочина

(mm)

446 / 818 - 898 / 575

Поврзување на струја

Видете на плочката со спецификации.

МАКЕДОНСКИ

19

Advertising
Эта инструкция подходит к следующим моделям: