Инструкция по эксплуатации Panasonic SD-257

Технические характеристики, Технічні характеристики

Advertising
background image

52

Пере
д на

чал

ом

испо
льз

ов

ания

До

по

ча

тк

у вик

орист

ання

Как
по

льз
ов

аться

Пор
ядок

корист

ув

ання

Ре

цепты

Ре

цепти

Как
чистить

Як

очищ
ув

ат

и

Проб
лемы
и спос
обы

их

устранения

Проб
леми
і зас

оби

їх

усунення

Автоматическая хлебопекарня

Автоматична хлібопекарня

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЦЕПТЫ (Домашнее использование)

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕЦЕПТИ (Домашнє використання)

Модель

SD-257/SD-256

Здесь представлено изображение модели SD-257

На цьому зображенні представлена модель SD-257

Благодарим Вас за покупку изделия Panasonic.
 Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию по

эксплуатации до использования данного прибора и сохраните ее для
дальнейшего пользования.

 Настоящая инструкция по эксплуатации предназначена для двух

различных моделей. Имеющиеся в ней пояснения, главным образом,
описаны для модели SD-257 (См. страницу 3 для ознакомления с
различиями в функциях этих двух моделей).

Данное изделие предназначено только для домашнего использования.

Дякуємо Вам за придбання виробу Panasonic.
 Будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію з експлуатації

перед використанням даного виробу і збережіть її для подальшого
користування.

 Дана інструкція з експлуатації призначена для використання двох різних

моделей. Пояснення, що в ній містяться, в основному, відносяться до
моделі SD-257 (Див. сторінку 3 для ознайомлення з відмінностями у
функціях між цими двома моделями).

Даний виріб призначений тільки для домашнього використання.

Технические характеристики

Питание

220-230 В 50 Гц

Потребляемая мощность

503-550 Вт

Емкость

(Пшеничная мука)

макс. 600 г

мин. 300 г

(Дрожжи)

макс. 12

г

мин. 1,5

г

Емкость дозатора для изюма и орехов

макс. 150 г изюма

Таймер

Цифровой таймер (до 13 часов)

Размеры (В  Ш  Г)

примерно 37,0  28,0  33,0 см

Вес

SD-257 примерно 6.8 кг,

SD-256 примерно 6.4 кг

Аксессуары

Мерная чашка, мерная ложка

Технічні характеристики

Живлення

220-230 В 50 Гц

Споживана потужність

503-550 Вт

Місткість

(Борошно твердих сортiв) макс. 600 г

мiн 300

г

(Дріжджі)

макс. 12

г

мiн 1,5

г

Місткість дозатора для родзинок і горіхів

макс. 150 г родзинок

Таймер

Цифровий таймер (до 13 годин)

Розміри (В  Ш  Г)

приблизно 37,0  28,0  33,0 см

Вага

SD-257 приблизно 6.8 кг,

SD-256 приблизно 6.4 кг

Аксесуари

Мірна чашка, мірна ложка

Виробник:

Панасонік Корпорейшн Осака, Японія

5, Сахо, Като Сіті, Хього, 673-1447, Японія

Вироблено:

Панасонік Мануфекчурінг Ксiамен Ко., Лтд.

№17 Чуанг Ксін Роад, Ксiамен Торч Хай-Тек Індастріал Девелопмент Зон, Ксiамен, Фужиан, 361006, Народна Республіка Китай
Примітка:

Дату виготовлення Ви можете з‘ясувати за номером, що розміщений на задній частині виробу.

номер ХХ ХXXXX

Інформація щодо терміну служби (придатності):

Встановлений виробником термін служби (придатності) цього виробу дорівнює 7 рокам з дати виготовлення за умови, що виріб

використовується у суворій відповідності до дійсної інструкції з експлуатації та технічних стандартів, що застосовуються до цього

виробу.

Панасоник Корпорэйшн

Панасонік Корпорейшн

Panasonic Corporation

Web Site: http://panasonic.net

DZ50K160

F0210S0

Отпечатано в Китае

Друк на Китаï

Printed in China

1-ша та 2-га цифра: рік (остання цифра номеру року)

10 - 2010, 11 - 2011, 12 - 2012

3-тя та 4-та цифри: місяць (у цифровому виразі)

01 - Січень, 02 - Лютий, ... 12 - Грудень

Advertising
Эта инструкция подходит к следующим моделям:
Cодержание