Ekologia – zadbajmy o środowisko, Problemy mogące wystąpić w czasie eksploatacji – Инструкция по эксплуатации ZELMER 616

Страница 15

Advertising
background image

15

PROBLEMY MOGĄCE WYSTĄPIĆ W CZASIE EKSPLOATACJI

Stwierdzony

problem

Prawdopodobna

przyczyna

Sposób usunięcia

1. Urządzenie nie

działa

Brak zasilania
elektrycznego.

Sprawdź przewód zasilający i gniazdo ścienne.

2. Urządzenie nie

wytwarza pary (1)

Nie została włączona
wytwornica pary.

Sprawdź czy jest włączony wyłącznik
trzypozycyjny (1) w pozycji 1.

Zbiornik tylny jest pusty.

Napełnij zbiornik wodą.

Nie jest jeszcze gotowa
para.

Odczekaj aż zaświeci się lampka sygnalizacyjna
funkcji czyszczenia parą (4).

Niewłaściwie założony
zbiornik tylny.

Upewnij się że jest dobrze osadzony, dociśnij go.

Brak soli fi zjologicznej lub
soli kuchennej w wodzie.

Rozpuść w wodzie (zbiornik tylny) 5 ml soli
fi zjologicznej lub ok. 5 g soli kuchennej (½ płaskiej
łyżeczki).

3. Zamiast pary

wydostaje się
woda

Nie jest jeszcze gotowa
para.

Odczekaj aż zaświeci się lampka sygnalizacyjna
funkcji czyszczenia parą (4).

Brak soli fi zjologicznej lub
soli kuchennej w wodzie.

Rozpuść w wodzie (zbiornik tylny) 5 ml soli
fi zjologicznej lub ok. 5 g soli kuchennej (½ płaskiej
łyżeczki).

4. Głośna i ciągła

praca pompki

Skończyła się woda
w zbiorniku tylnym.

Napełnij zbiornik wodą.

Niewłaściwie założony
zbiornik tylny.

Upewnij się że jest dobrze osadzony, dociśnij go.

Pompka zapowietrzona.

Przełącz wyłącznik trzypozycyjny (1) w pozycję
2, odcze-kaj aż z dyszy zacznie wypływać woda.
Wtedy ponownie przełącz wyłącznik trzypozycyjny
(1) w pozycję 1.

(1)

Sprawdzać przy włączonym wyłączniku emisji pary 3 – gdy się świeci.

UWAGA!!! Wszelkie inne zauważone nieprawidłowości takie jak, wyciekanie wody lub pary z od-

kurzacza należy zlecić do naprawy wyłącznie autoryzowanym punktom serwisowo-
wym.

EKOLOGIA – ZADBAJMY O ŚRODOWISKO

Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne.
W tym celu:

Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.

Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.

Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się

w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.

Nie wyrzucaj odkurzacza wraz z odpadami komunalnymi !!!

Telefony:
1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej Zelmer S.A.:

wyroby / akcesoria – sklep internetowy

www.zelmer.pl; e-mail: salon@zelmer.pl

części zamienne

017 865-81-01, fax. 017 865-82-47


2. Zelmer S.A. – sprawy handlowe

017 865-81-02, e-mail: sprzedaz@zelmer.pl

3. Zelmer S.A. – obsługa gwarancyjna

017 865-82-88, e-mail: obslugag@zelmer.pl

instrukcja 616-010.indb 15

instrukcja 616-010.indb 15

2008-09-18 16:02:38

2008-09-18 16:02:38

Advertising