Инструкция по эксплуатации Sony MDR-1RBT

Wireless stereo headset

Advertising
background image

MDR-1RBT

4-441-038-62(1)

© 2012 Sony Corporation Printed in China

Română

Încărcarea unităţii

Încărcarea începe când unitatea şi
computerul sunt conectate. Încărcarea se
termină după cel mult 6 ore, iar indicatorul
(roşu) se stinge automat.

Împerechere şiconectare cu dispozitivul

Bluetooth

Înainte de împerechere, încărcaţi unitatea.

1

Poziţionaţi dispozitivul

Bluetooth la 1 metru de unitate.

2

Intraţi în modul de împerechere de pe această unitate.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul POWER mai
mult de 7 secunde în
timp ce unitatea este
oprită.

Asiguraţi-vă că indicatorul
clipeşte alternativ în albastru
şi roşu după ce decuplaţi
butonul.

Albastru Roşu

3

Efectuaţi procedura de împerechere pe dispozitivul

Bluetooth pentru a detecta

această unitate.

Când lista dispozitivelor detectate apare pe afişajul dispozitivului

Bluetooth, selectaţi „MDR-1RBT”.

Dacă vi se cere cheia de acces pe afişajul dispozitivului

Bluetooth, introduceţi „0000”.

4

Efectuaţi conexiunea

Bluetooth de la dispozitivul Bluetooth.

Conectarea cu dispozitivul împerecheat

1

Porniţi unitatea.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul POWER circa
2 secunde în timp ce
unitatea este oprită.

Albastru

2

Efectuaţi conexiunea

Bluetooth de la dispozitivul Bluetooth.

Ascultare şi apelare

Acţionaţi unitatea după efectuarea conexiunii

Bluetooth

cu dispozitivul

Bluetooth

.

Ascultarea muzicii

Profil: A2DP, AVRCP

Începeţi redarea pe dispozitivul

Bluetooth.

VOL+

VOL−

Efectuarea unui apel/Primirea unui apel

Profil: HSP, HFP

Acţionaţi telefonul mobil pentru a efectua un apel telefonic.

Pentru a termina un apel, apăsaţi pe butonul

de pe unitate.

Apăsaţi pe butonul

de pe unitate când primiţi un apel telefonic.

Procedaţi la fel când primiţi un apel telefonic în timp ce ascultaţi muzică.

Conexiune printr-o singură atingere cu un telefon de tip smartphone (NFC)

NFC (Near Field Communication) este o tehnologie ce permite comunicarea fără fir, la distanţe
mici, între diferite dispozitive, cum ar fi telefoane mobile şi medii IC tags. Datorită funcţiei NFC,
comunicaţiile de date pot fi efectuate simplu prin atingerea simbolului respectiv sau a locaţiei
desemnate pe dispozitivele compatibile cu tehnologia NFC.
Prin utilizarea funcţiei NFC, unitatea este pornită automat şi apoi împerecheată şi conectată cu un
dispozitiv

Bluetooth.

Telefoane de tip smartphone compatibile

Telefoane de tip smartphone cu funcţie NFC încorporată

(S.O.: Android 2.3.3 sau ulterior, excluzând Android 3.x)

Pregătirea telefonului de tip smartphone

Trebuie instalată o aplicaţie pentru funcţia NFC pe telefonul de tip smartphone.
Descărcaţi aplicaţia „Conexiune uşoară NFC” de pe Google Play şi instalaţi-o.

1 Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia „Conexiune uşoară NFC”.

Accesaţi următorul site Web:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

După codul bidimensional:
Utilizaţi o aplicaţie de citire a codurilor bidimensionale.

2 Setaţi telefonul de tip smartphone in aşa fel incat să puteţi utiliza funcţia NFC.

Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile telefonului de tip smartphone.

Despre aplicaţia „Conexiune uşoară NFC”

„Conexiune uşoară NFC” este o aplicaţie originală Sony pentru telefonul Android, disponibilă în magazinul
Google Play.
Pentru a afla mai multe despre funcţii, căutaţi „Conexiune uşoară NFC” şi descărcaţi aplicaţia gratuită.

Conectarea cu telefonul de tip smartphone printr-o singură
atingere

Prin atingerea unităţii de telefonul de tip smartphone, unitatea este pornită automat şi apoi realizează împerecherea şi
conexiunea

Bluetooth

.

1

Setaţi comutatorul NFC la ON pe această

unitate.

2

Porniţi aplicaţia „Conexiune uşoară NFC” de pe smartphone.

Asiguraţi-vă că este afişat ecranul cu aplicaţia.

3

Atingeţi unitatea de smartphone.

Atingeţi telefonul de tip smartphone de partea marcată
cu N de pe unitate.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a finaliza
conexiunea.
Pentru deconectare, atingeţi din nou telefonul de tip
smartphone.
Puteţi selecta sunetul de la alte dispozitive

Bluetooth

compatibile NFC. Pentru detalii, consultaţi Ghidul de
Asistenţă.

Utilizarea unităţii prin conectarea cablului furnizat

Puteţi utiliza unitatea ca pe un set obişnuit de căşti cu fir, prin conectarea cablului furnizat.

Cablu furnizat

Funcţia

Bluetooth este dezactivată.

Pentru detalii despre acţionarea unităţii, vă rugăm să citiţi Ghidul de Asistenţă de
pe computer sau smartphone.

http://rd1.sony.net/help/mdr/1rbt/ce/

Cuvântul şi siglele

Bluetooth sunt deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de

Sony Corporation este sub licenţă.

N Mark este o marcă comercială sau o marcă înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite şi în alte ţări.

Android este o marcă comercială a Google Inc.

Alte mărci comerciale şi mărci înregistrare aparţin proprietarilor respectivi.

Wireless
Stereo Headset

Кратко ръководство за
ползване

BG

Ghid de pornire rapidă

RO

Kratka navodila za
uporabo

SI

Краткое руководство
пользователя

RU

български

Зареждане на уреда

Зареждането започва, когато уредът и
компютърът са свързани. Зареждането
приключва след не-повече от около
6 часа и индикаторът (червен) изгасва
автоматично.

Сдвояване и свързване с устройство

Bluetooth

Преди сдвояване заредете този уред.

1

Поставете устройството

Bluetooth в рамките на 1 м от уреда.

2

Влезте в режима на сдвояване на този уред.

Натиснете и задръжте
бутона POWER за
повече от 7 секунди,
докато се изключи
уредът.

Уверете се, че индикаторът
последователно мига в
синьо и червено, след като
отпуснете бутона.

Синьо Червено

3

Извършете процедурата по сдвояване на устройството

Bluetooth, за да засечете

уреда.

Когато на екрана на устройството

Bluetooth се появи списък със засечените устройства, изберете

“MDR-1RBT”.
Ако се изисква въвеждането на код на допускане на екрана на устройството с

Bluetooth, въведете “0000”.

4

Осъществете

Bluetooth връзката от устройството Bluetooth.

Свързване със сдвоеното устройство

1

Включете уреда.

Натиснете и задръжте
бутона POWER за около
2 секунди, докато се
изключи уредът.

Синьо

2

Осъществете

Bluetooth връзката от устройството Bluetooth.

Слушане и обаждане

Използвайте уреда, след като осъществите

Bluetooth

връзка с вашето устройство

Bluetooth

.

Слушане на музика

Профил: A2DP, AVRCP

Започнете възпроизвеждане на устройството

Bluetooth.

Сила на звука+

Сила на звука−

Осъществяване/приемане на обаждане

Профил: HSP, HFP

Използвайте мобилния си телефон, за да се обадите.

За да прекъснете обаждането, натиснете бутона

върху уреда.

Натиснете бутона

върху уреда, когато получите входящо

обаждане.

Процедирайте по същия начин, когато получите входящо обаждане, докато слушате
музика.

One touch връзка със смартфон (NFC)

NFC (Near Field Communication) е технология, предоставяща възможност за безжична
комуникация на близки разстояния между различни устройства, напр. мобилни телефони
и етикети с микрочипове. Благодарение на функцията NFC предаването на данни се
осъществява лесно – само чрез докосване на съответния символ или указаното място на
устройствата, съвместими с технологията NFC.
Като използвате функцията NFC, уредът се включва автоматично и след това се сдвоява и
свързва с

Bluetooth устройство.

Съвместими смартфони

Смартфони с вградена NFC функция

(Операционна система: Android 2.3.3 или по-висока, без Android 3.x)

Подготовка на смартфона

На смартфона трябва да е инсталирано приложение за функцията NFC.
Изтеглете приложението “Лесно свързване с NFC” от Google Play и го инсталирайте.

1 Изтеглете и инсталирайте приложението “Лесно свързване с NFC”.

Отидете на следния уеб сайт:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

Чрез двуизмерния код:
Използвайте приложение, четящо двуизмерни кодове:

2 Настройте смартфона за използване на функцията NFC.

За подробни указания вижте инструкциите на смартфона.

Относно приложението “Лесно свързване с NFC”

“Лесно свързване с NFC” е оригинално приложение на Sony за телефони с Android, налично в Google Play Магазин.
За да научите повече относно функциите, потърсете “Лесно свързване с NFC” и изтеглете безплатното приложение.

Свързване със смартфон чрез One touch

Като докоснете уреда със смартфона, уредът се включва автоматично и след това преминава към сдвояването и
установяване на

Bluetooth

връзка.

1

Поставете превключвателя NFC на този уред

в положение ON.

2

Стартирайте приложението “Лесно свързване с NFC” в смартфона.

Уверете се, че на дисплея се вижда екрана на приложението.

3

Докоснете този уред до смартфона.

Докоснете смартфона до маркираната с “N” част на
този уред.
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите
свързването.
За да прекъснете връзката, отново докоснете
смартфона.
Можете да изберете звука от останалите

Bluetooth

устройства, съвместими с NFC. За подробни указания
вижте помощното ръководство.

Използване на уреда чрез свързване на предоставения кабел

Можете да използвате уреда като обикновени кабелни слушалки, като свържете предоставения кабел.

Предоставен кабел

Функцията

Bluetooth е деактивирана.

За подробни инструкции как да работите с уреда прочетете помощното
ръководство на вашия компютър или смартфон.

http://rd1.sony.net/help/mdr/1rbt/ce/

Писменият знак

Bluetooth и логото са притежание на Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези

знаци от Sony Corporation е по силата на лиценз.

N Mark е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. в Съединените

щати и в други държави.

Android е търговска марка на Google Inc.

Другите търговски марки и имена принадлежат на съответните им собственици.

Продължете да докосвате
уреда със смартфона, докато
смартфонът завибрира.

Continuaţi să atingeţi unitatea
de telefonul de tip smartphone
până când telefonul vibrează.

Advertising