Инструкция по эксплуатации Sony SF-8N4

Sf series, Bellek kartı, Aeee yönetmeliğine uygundur

Advertising
background image

Bellek Kartı

Bu kartı çalıştırmadan önce, elinizdeki kılavuzu dikkatli bir

şekilde okuyun ve gelecekte referans olarak kullanmak üzere

saklayın.

UYARI

Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için, üniteyi

yağmur veya neme maruz bırakmayın.

Avrupa’daki müşterileri için

Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların İmhası

(Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde ayrı

toplama sistemleriyle uygulanmaktadır)

Ürünün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, bu ürünün

bir ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini belirtir.

Bunun yerine, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü

için uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün

doğru bir şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak, uygunsuz

bir elden çıkarma durumunda çevre ve insan sağlığı açısından

doğacak potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı

olmuş olacaksınız. Materyallerin geri dönüştürülmesi doğal

kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri

dönüşümü hakkında daha detaylı bilgi için lütfen ilgili belediye

birimi veya ürünü satın aldığınız satıcı ile temasa geçiniz.
Bu ürün, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-

0075 Japonya tarafından veya onun adına üretilmiştir. Avrupa

Birliği mevzuatına dayanılarak ürün uyumluluğu konusundaki

sorgulamalar, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya

adresindeki yetkili temsilci, Sony Deutschland GmbH’ye

ilgilenmektedir. Servis veya garantiyle ilgili konularda, servis veya

garanti belgelerinde verilen adreslere başvurunuz

UYARI

- BOĞULMA TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN,

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERDE

SAKLAYIN.

- BU KARTI KULLANIM AMACI DIŞINDAKİ BİR

BELLEK KARTI YUVASINA YERLEŞTİRMEYİN.

Bu bellek kartı ile ilgili ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki

ˎ

URL’yi ziyaret edin veya uyumlu ürünlere ait ürün kullanım

kılavuzuna bakın.

İndirilebilen yazılımlar ile ilgili daha fazla bilgi almak için,

ˎ

lütfen aşağıdaki URL΄yi ziyaret edin.
http://www.sony.net/memorycard/

Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar

Lütfen bu bellek kartını aşağıda açıklanan özel çalışma ortamı

ˎ

dışındaki ortamlarda kullanmayın veya muhafaza etmeyin.

Kötüye kullanım veya yanlış kullanım ürün garantisini geçersiz

kılacaktır.

Sony kaydedilen verilerin zarar görmesinden veya kaybından

sorumlu değildir.

Çalışma voltajı

2,7 V ila 3,6 V

Kullanım ortamı

-25 °C ila +85 °C (yoğunlaşmayan)

Boyutlar (G × U × K)

Yaklaşık 24 mm × 32 mm × 2,1 mm

Ağırlık

Yaklaşık 2 g

Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin

değiştirilebilir.
SD, SDHC ve SDXC Logoları, SD-3C, LLC’nin ticari markalarıdır.

Uygunluk beyanı, üretici fırmanın yetkili kılmış olduğu, Product

Compliance Europe (PCE), Sony Deutschland GmbH tarafından

yapılmaktadır.
Product Compliance Europe (PCE),

Sony Deutschland GmbH Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,

Germany

Tel: (0)711-5858-0, Fax: (0)711-5858-488

URL of EU DoC Database: http://www.compliance.sony.de/
Üretici Firma:
Sony Corporation
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:

Tel: 0216-633 98 00

Faks: 0216-632 70 30

e-mail: [email protected]

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

SF Series

4-285-552-14(1)

©2013 Sony Corporation Printed in China

Отпечатано в Китае

SD/SDHC/SDXC Memory Card

Карта памяти SD/SDHC/SDXC

Operating instructions/ Kullanma kılavuzu/

Инструкция по эксплуатации/

/

/

Memory Card

Before operating this card, please read this manual thoroughly,

and retain it for future reference.

WARNING

To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or

moisture.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment

(Applicable in the European Union and other

European countries with separate collection

systems)

WARNING

- TO AVOID CHOKING HAZARD, KEEP OUT OF

REACH OF CHILDREN.

- DO NOT INSERT THIS CARD INTO ANY

MEMORY CARD SLOT FOR WHICH IT WAS NOT

INTENDED.

For the details of this memory card, please refer to the

ˎ

following URL or the product instruction manual of the

compatible products.

For more information on download software, please refer to

ˎ

the following URL

http://www.sony.net/memorycard/

Precautions on Use

Please do not use or store this memory card in any

ˎ

environment exceeding the range of specified operating

environment described below.

Abuse or misuse will invalidate product warranty.

Sony shall not be responsible for any damage to or loss of

recorded data.

Operating voltage

2.7 V to 3.6 V

Operating environment -25 °C to +85 °C

(non-condensation)

Dimensions (W × L × T) Approx. 24 mm × 32 mm × 2.1 mm

Mass

Approx. 2 g

Design and specifications are subject to change without notice.
SD, SDHC and SDXC Logos are trademarks of SD-3C, LLC.

Write-protect switch

Yazmaya karşı koruma

anahtarı

Переключатель для

защиты от записи

防寫開關

⽧ᢧ⚠㐷 ⴛㅻ㣏

ﺔﺑﺎﺘﻜﻟا ﺔﻳماﺣ حﺎﺘﻔﻣ

Lock

N50

Advertising
Эта инструкция подходит к следующим моделям: