Инструкция по эксплуатации Panasonic DVD-S29

Dvd-s29, Уважаемый покупатель, Шановний покупець

Advertising
background image

EE

RQT7776-R

Инструкция по эксплуатации
Інструкція з експлуатації

DVD/CD-проигрыватель
DVD/CD-ПЛЕЄР

Модель №/Програвач №

DVD-S29

Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за покупку этого изделия. Перед подключением, эксплуатацией
или настройкой данного изделия полностью прочитайте инструкции по
эксплуатации. Сохраните данное руководство для последующего использования.

Шановний покупець

Дякуємо Вам за придбання даного пристрою. Перед підключенням, користуванням
або настройкою даного пристрою просимо уважно ознайомитись із цією інструкцією.
Збережіть даний посібник для звертання до нього у майбутньому.

Номер региона

Плеер воспроизводит DVD-Vіdeo, помеченные наклейкой с номером региона “5” или “ALL”.

Номер регіону

Програвач відтворює DVD-Відео диски з позначкою регіону “5” або “ALL”.

Например:
Наприклад:

3

5

1

ALL

5

RQT7776-Ur.fm Page 1 Wednesday, February 2, 2005 9:32 PM

Advertising
Эта инструкция подходит к следующим моделям: