Cop y – Инструкция по эксплуатации Canon Macro Ring Lite

Страница 220

Advertising
background image

50

a: Flitsfotografie met meerdere flitsers met toevoeging van slave C

5

Stel de flitsverhouding A:B in.

Druk op functieknop 3 <F>,
draai <9>, selecteer <l> en
druk vervolgens op <8>.

Draai <9> om de flitsverhouding
A:B in te stellen en druk vervolgens
op <8>.

6

Stel de waarde voor
flitsbelichtingscompensatie in
voor slave C.

Draai <9>, selecteer <6> en
druk vervolgens op <8>.

Draai <9> om de waarde voor de
flitsbelichtingscompensatie in te stellen
en druk vervolgens op <8>.

7

Controleer of de flitser gereed is
voor gebruik.

Controleer of op de masterunit het
gereed-lampje brandt dat aanduidt
dat de flitser klaar is.

Controleer of de slave-unit volledig
opgeladen is.

8

Controleer de werking.

Druk op de testflitsknop van de
masterunit.

X

Slave C flitst. Als deze niet flitst,
controleer dan of deze binnen
besturingsbereik is geplaatst.

9

Maak de foto.

Stel de camera in en maak de foto op
dezelfde manier als bij normale flitsopnamen.

X

Bij een standaardflitsbelichting brandt
het bevestigingslampje voor de
flitsbelichting 3 seconden.

COP

Y

Advertising