Cop y – Инструкция по эксплуатации Canon Macro Ring Lite

Страница 215

Advertising
background image

45

: Draadloos flitsen met meerdere flitsers

Geavanceerde flitsfotografie met meerdere flitsers met
toevoeging van slave A, B en C
(p. 53)

In deze paragraaf wordt flitsfotografie met meerdere flitsers met
slave C beschreven waarbij slave A en B ook toegevoegd zijn. Slave
A wordt bestuurd om te flitsen met flitsbuis A en slave B met flitsbuis
B als een groep (als één flitser).

B

A

C

Flitsen met flitsgroep C rechtstreeks op het hoofdonderwerp gericht, kan
tot overbelichting leiden.

Voer voordat u gaat fotograferen een testflits (p. 18) en een testopname
uit.

Zorg dat zich tussen de masterunit en slave-units geen obstakels
bevinden die de transmissie kunnen belemmeren.

Plaats de sensor van de slave-unit naar de masterunit gericht met behulp
van de ministandaard die bij de slaveflitser wordt geleverd.

Wanneer u binnen fotografeert, kan gebruik zelfs mogelijk zijn als de
plaatsing enigszins onnauwkeurig is, doordat het transmissiesignaal van
de muren wordt weerkaatst.

COP

Y

Advertising