Инструкция по эксплуатации Panasonic RF-P50EG-S

Panasonic, Rf=p50

Внимание! Текст в этом документе был распознан автоматически. Для просмотра оригинальной страницы Вы можете воспользоваться режимом "Оригинал".

Advertising
background image

Panasonic’

FM-AM 2-Band Receiver

RF=P50

Operating Instructions

Bedienungsanleitung

Istruzioni per I’uso

Mode d’emploi

Instrucciones de funcionamiento

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Brugsvejiedning

Instrukcja obsiugi

Navod к obsluze

Инструкция no эксплуатации

Manual de Instrugoes

Before connecting, operaiing or adjusting this product,
please read these instructions completely. Please keep

this manual lor future reference.

NinieiS/!a instrukc|a zostala opracowana na podstawie
oryginalnoj publikac|i firmy MATSUSHITA ELECTRIC
INDUSTRIAL CO., LTD.

ь

„Czynnosci wykonyvvane przez zakiady uslugowe
polegajgce na spravvdzeniu: dzialania, parametrow
leclinicznych, czyszczeniu glowic i loru lasmy, regulacji i
czyszczoniu mechanizmu, strojeniu programatordvv,
wymianie zardwek I bezpiecznikow—nle sg zaliczane do
ilosci napravv slanovvlacych podstavve wymiany sprzgtu

zgodnic z §36. pkl. 1.3, Uchvvaly Nr. 71 Rady Minislrow z

1983.06,13., opublikowanej vv Monitorze Polskim Nr. 21 z
1983.06.29."

-„Uszkodzenia

niechaniczne,

termiczne,

chemiczne

zewnglrznych czgsci metalovvych i z Iworzyw szlucznych
oraz

sznury

przylgczeniovve,

siuchawkowe—nie

podlegajcj gwarancji."

[ШГШ

i,Eni GO' • II ■ 'Fr' fSp’ ÌDuì tSw (Da.i iPm ■. Cz Bu ■ Pr.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: httpiZ/vm-W-panasonic.co.jp/globai/

РПТнП07.1С

\ Plim innp' .Я

Fi

mm mnnaiiral

Advertising