Инструкция по эксплуатации Sony MSAC-PC3

Страница 2

Advertising
background image

Suomi

(jatkoa etupuolelta)

B

Käyttö (Käytettäessä Macintosh-

käyttöjärjestelmää)

Laitteen liittäminen tietokoneeseen ja
ohjainten asennus

Voidaan käyttää käyttöjärjestelmän standardein laiteohjaimin.
Suorita toimenpiteet seuraavien vaiheiden mukaisesti.

1

Kytke virta tietokoneeseen ja käynnistä Mac OS.

2

Aseta laite lujasti paikalleen ”Memory Stick” -media kiinnitettynä
niin, että se menee tietokoneen PC-korttiaukon pohjaan.

Katso tiedot laitteen liittämisestä tietokoneeseen sivulta kohdasta ”Tämän
laitteen liittäminen tietokoneeseen”.

3

Ohjaimen asennus alkaa automaattisesti ja ohjaimet asennetaan
tietokoneeseen.

4

Kun ohjaimet on asennettu, Memory Stick -median kuvake tulee
näkyviin työpöydälle ja laitetta voidaan käyttää.

Tämän laitteen irrottaminen tietokoneesta

1

Sulje tätä laitetta käyttävä ohjelma.

2

Varmista, että laitteen toimintalamppu ei pala.

3

Siirrä Memory Stick -median kuvake [Trash].
Kun Memory Stick -median kuvake on valittu, valitse ”Uninstall”
ruudun vasemmassa yläkulmassa olevasta valikosta [Special].

4

Ota laite pois tietokoneesta.

P

Huomautus

Älä irrota ”Memory Stick” -mediaa laitteesta toimintalampun vilkkuessa tai muuten
”Memory Stick” -median tiedot saattavat tuhoutua.

Vianmääritys

Oire

[Removable Disk] –
kuvake ei näy.

Toimintalamppu
vilkkuu, kun ”Memory
Stick” asetetaan
paikalleen.

Tietojen lukeminen
”Memory Stick” –
medialla, tietojen
kirjoitus ”Memory Stick”
–medialle ja kopiointi
voivat saada sinisen
ruudun tai varoituksen
näkymään.

Tietojen kirjoittaminen
”Memory Stick” –
medialle tai siltä
poistaminen saattavat
näyttää tapahtuvan,
mutta ”Memory Stick” –
median tietoja ei ole
muutettu.

”Memory Stick” –mediaa
ei voi ottaa pois Memory
Stick PC-
korttisovittimesta.

Tekniset tiedot

Memory Stick PC -korttisovitin

Liitin: PCMCIA ATA 16 bittiä (PC-korttityyppi II)

Tarvittava järjestelmärakenne

Suositettu Windows-ympäristö

Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows 98/Windows 98 Second Edition

(Windows 98SE)/Windows Millennium Edition
(Windows Me)/Windows 2000 Professional (Windows
2000)/Windows XP Home Edition/XP Professional
(Windows XP)
Microsoft Windows CE/1.0/2.0/2.11/3.0

Suositettu Macintosh-ympäristö

Käyttöjärjestelmä: Mac OS 8.5~9.2.2/X (v10.1.2~10.2.2)

P

Huomautuksia

• Edellä mainittu käyttöjärjestelmä on oltava asennettu tietokoneeseen tehtaalla.
• Emme takaa toimintaa päivitetyissä järjestelmissä vaikka ne olisivat edellä

mainittujen joukossa.

• PC-korttiaukko, joka on yhteensopiva PC-korttityypin II kanssa, vakiovarusteena.
• Emme takaa ongelmatonta toimintaa kaikissa edellä mainitut laitevaatimukset

täyttävissä tietokoneissa.

Käyttöjännite

3,3/5,0 V tasavirta

Virrankulutus

Maks. 90 mA tasavirta

Ulkomitat

noin 54

Ч

5,0

Ч

85,6 mm (l

×

k

×

s)

Paino

Noin 30 g (ilman ”Memory Stick” -mediaa)

Käyttöolosuhteet

Lämpötila: 0 °C – 60 °C

(kosteuden tiivistymistä ei sallita)

Kosteus:

20 % – 80 %
(kosteuden tiivistymistä ei sallita)

Tekniset ominaisuudet ja ulkoasu saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Jos laitteen suhteen esiintyy kysymyksiä/kommentteja, pyydämme
käymään asiakastukemme verkkosivulla osoitteessa
http://www.sony.net/memorystick/supporte

Aiheuttaja/Korjaustapa

• Liitäntä on virheellinen.

t Liitä oikein. (”Tämän laitteen liittäminen

tietokoneeseen”)

• Ohjainta ei ole asennettu.

t Asenna ohjain varusteisiin kuuluvalta CD-ROM

–levyltä. (”Tämän laitteen liittäminen
tietokoneeseen”)

• ”Memory Stick” -median ei ole asetettu paikalleen.

t Aseta ”Memory Stick” paikalleen.

• ”Memory Stick” -median liitinosassa on vieraita

aineksia.
t Katso onko ”Memory Stick” -median

liitäntäosassa pölyä tai likaa. Puhdista pöly ja
lika pois ja aseta ”Memory Stick” uudelleen
paikalleen.

• ”Memory Stick” –media on suojattu kirjoittamiselta.

t Avaa LOCK-kytkin lukosta. (”Huomautuksia

”Memory Stick””)

• ”Memory Stick” –media on säädetty ”Local Disk” –

levyksi (käytettäessä Windows 98/Windows 98SE/
Windows Me –tietokonetta).
t Muuta ”Memory Stick” –median asemasäädöt

”Removable Disk” –levyksi. (”Liitäntöjen
varmistaminen” – Käytettäessä Windows 98/
Windows 98SE/Windows Me –)

• ”Memory Stick” –media on suojattu kirjoittamiselta.

t Avaa LOCK-kytkin lukosta. (”Huomautuksia

”Memory Stick””)

t Älä kirjoita ”Memory Stick” –medialle LOCK-

kytkimen ollessa lukitussa asennossa.

• ”Memory Stick” –media on säädetty ”Local Disk” –

levyksi (käytettäessä Windows 98/Windows 98SE/
Windows Me –tietokonetta).
t Muuta ”Memory Stick” –median asemasäädöt

”Removable Disk”-levyksi. (”Liitäntöjen
varmistaminen” – Käytettäessä Windows 98/
Windows 98SE/Windows Me –)

• Poistopainike on painettu PC-korttiin.

t Ota ”Memory Stick” –media sormiesi väliin ja

vedä se pois.

t Memory Stick PC-korttisovitin ei ole

vahingoittunut.
Sen käyttöä voidaan jatkaa ”Memory Stick” –
median poisoton jälkeen.

t Näin saattaa käydä, jos ”Memory Stick” –media

asetetaan tähän laitteeseen painamalla samalla
laitteen seinäosaa voimakkaasti. Älä paina sitä
”Memory Stick” - median asetuksen aikana.

A

B

A

C

Как прикрепить
этикетку

“Memory Stick”

“Memory Stick Duo”

“Memory Stick”

“Memory Stick Duo”

Заводской номер (8-разрядный
номер отпечатан на корпусе.)

Кнопка выгрузки
Memory Stick

Сигнальная лампочка
доступа

Разъем, совместимый с
платой PC Card типа II

Гнездо для Memory
Stick

Щелкните на этом значке.

Русский

Перед приступлением к работе с адаптером прочитайте настоящую инструкцию
тщательно и сохраняйте ее для того, чтобы вы могли советоваться с ней в
будущем.

• “Memory Stick”, “Memory Stick Duo”, “Memory Stick PRO”, “Memory Stick PRO Duo”,

“MagicGate”, “MagicGate Memory Stick”, “MagicGate Memory Stick Duo” и
являются торговыми марками Sony Corporation.

• Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft

Corporation в США и/или других странах.

• Macintosh и MacOS являются зарегистрированными торговыми марками Apple

Computer, Inc. в США и/или других странах.

• Все остальные названия компаний и продуктов, упомянутых здесь, могут быть

торговыми марками или зарегистрированным торговыми марками соответствующих
компаний.
Символы ™ и

®

не указаны в настоящей инструкции.

О карте памяти “Memory Stick”

Что такое “Memory Stick”?

“Memory Stick” представляет собой носитель информации на ИС нового
поколения. Она отличается сверхкомпактностью и легковесностью и имеет
гораздо больше емкости по сравнению с флоппи-диском. Этот носитель может
использоваться не только для передачи данных между устройствами,
совместмыми с “Memory Stick”, но и в качестве съемной внешней памяти
данных.
“Memory Stick” выпускаются стандартного и малого размеров, причем
последний называются “Memory Stick Duo”. “Memory Stick Duo”, вставленная в
адаптер для Memory Stick Duo, имеет одни и те же размеры, что и у “Memory
Stick” стардартного размера, что позволяет использовать ее в сочетании с
устройствами, совместимыми с “Memory Stick” стандартного размера.

Типы “Memory Stick”, используемые вместе с
настоящим адаптером

Можно использовать нижеприведенные типы “Memory Stick” по требованиям
пользователя.

“Memory Stick PRO”
“Memory Stick PRO” является “Memory Stick”, оснащенной технологией защиты
авторских прав “MagicGate*”, и используется только при работе с “Memory Stick
PRO”-совместимой аппаратурой.

“Memory Stick” (Совместимая с “MagicGate” / высокоскоростной
передачей данных)
“Memory Stick”, оснащенная технологией защиты авторских прав “MagicGate*” и
поддерживающая высокоскоростную передачу данных. Эта карта памяти
может использоваться на любой “Memory Stick” / “Memory Stick PRO”-
совместимой аппаратуре. (Скорость передачи данных различается в
зависимости от применяемой “Memory Stick”-совместимой аппаратуры.)

“Memory Stick”
“Memory Stick”, позволяющая записывать любые данные за исключением
данных, защищенных технологией защиты авторских прав (“MagicGate*”).

“MagicGate Memory Stick”
“Memory Stick”, оснащенная технологией защиты авторских прав (“MagicGate*”).

* “MagicGate” - это тexнология, иcпользyeмaя для зaщиты aвтоpcкиx пpaв, в

котоpой в cвою очepeдь иcпользyeтcя тexнология шифpовaния.
B дaнном ycтpойcтвe тexнология “MagicGate” нe пpимeняeтcя, поэтомy зaпиcь
и воcпpоизвeдeниe дaнныx, для котоpыx тpeбyeтcя тexнология “MagicGate”, нe
поддepживaeтcя.

Форматирование “Memory Stick”

Это исключает все данные, записанные на “Memory Stick”. Форматирование
“Memory Stick” должно выполниться на “Memory Stick”-совместимой аппаратуре.
При форматировании “Memory Stick” на компьютере примените программу
“Memory Stick Formatter”. “Memory Stick Formatter” можно загрузить с web-сайта
по следующему адресу:
http://www.sony.net/Products/mssupport/

PПримечание
В случае форматирования “Memory Stick”, содержащей в себе записанные
данные, заранее записанные данные могут быть исключены. Надо соблюдать
осторожность так, чтобы не исключить важные данные небрежно.

Mepы пpeдоcтоpожноcти пpи иcпользовaнии
кapты “Memory Stick”

• Не следует трогать разъем (A на рисунке) руками или какими-либо

металлическими предметами.

• Не следует приложить чрезмерное усилие при написании на участке под

этикетку (B на рисунке) на “Memory Stick” или участке заметки (C на
рисунке) на “Memory Stick Duo”.

• Не следует загнуть, уронить или подвергнуть ударам “Memory Stick”.
• Не следует разобрать или переналадить “Memory Stick”.
• Не допускается попадание воды на “Memory Stick”.
• Записанные данные могут разрушаться или потеряться в следующих случаях:

– при удалении “Memory Stick” или выключении электропитания во время

считывания или записывания данных;

– при употреблении настоящего адаптера в таких местах, где создается

статическое электричество или вызываются электрические помехи.

• Рекомендуется сделать резервную копию для важной записанной

информации.

• Фирма не несет ответственности в случае, когда данные потеряны или

разрушены и адаптер поврежден при использовании настоящего адаптера.

• Данные, авторские права которых защищены технологией “MagicGate”, могут

обращаться с помощью “MagicGate Memory Stick”.

• При транспортировке или хранении следует вложить “Memory Stick” в

поставляемый футляр.

• Не следует использовать или хранить в следующих условиях:

– в местах чрезмерно повышенной температуры, таких как в автомашинах или

в местах, подвергаемых сильным солнечным лучам;

– в местах, подвергаемых прямым солнечным лучам;
– в местах повышенной влажности или во близости к коррозионным

веществам.

• Пpи пepeмeщeнии пepeключaтeля LOCK в положeниe

блокиpовки опepaции зaпиcи, измeнeния и yдaлeния
cтaновятcя нeвозможными.
* Ha опpeдeлeнныx видax кapт “Memory Stick”

пepeключaтeль LOCK отcyтcтвyeт. Бyдьтe
внимaтeльны пpи иcпользовaнии кapты “Memory Stick”,
нa котоpой отcyтcтвyeт пepeключaтeль LOCK. B
пpотивном cлyчae можно cлyчaйно измeнить или
yдaлить дaнныe.

• Для пepeмeщeния пepeключaтeля LOCK иcпользyйтe

зaоcтpeнный пpeдмeт.

• При использовании памяти “Memory Stick Duo” / “Memory

Stick PRO Duo”, перед включением ее в работу
обязательно нужно убедиться, что “Memory Stick Duo” /
“Memory Stick PRO Duo” вставлена в ее адаптер.

• Следует также убедиться, что “Memory Stick” расположена правильно в своем

месте.

• Не следует вставить адаптер для Memory Stick Duo в “Memory Stick”-

совместимую аппаратуру в том случае, когда “Memory Stick Duo” / “Memory
Stick PRO Duo” не вставлена в ее адаптер. В противном случае могут
вызываться неисправности в ее работе.

Пepeключaтeль LOCK (зaщитa от зaпиcи)

Пpи иcпользовaнии в дaнном ycтpойcтвe кapты “Memory Stick”, нa котоpой
имeeтcя пepeключaтeль LOCK, cнимитe блокиpовкy, ycтaновив пepeключaтeль
LOCK в cоотвeтcтвyющee положeниe. He пользyйтecь кapтой, нa котоpой
пepeключaтeль LOCK ycтaновлeн в положeниe блокиpовки.

Проверка комплектности упаковки

• PC Card Адаптер для Memory Stick (1 шт.)

• Специальный футляр для хранения (1 шт.)

• Инструкция по пользованию (4 экз.)

Идентификация деталей

PПримечание
Сигнальная лампочка доступа горит во вермя доступа к “Memory Stick”. Нельзя
снимать “Memory Stick”, выключать компьютер, а также снимать PC Card адаптер во
время горения сигнальной лампочки доступа. Данные, запомненные на “Memory Stick”,
могут быть разрушены.

BКак пользоваться (Для Windows)

Подключение адаптера к компьютеру

1

Включите компьютер и запустите Windows.

2

Вставьте PC Card адаптер с установленной в ней “Memory Stick” в
компьютер надежно.

PПримечания
• Следует убедиться, что “Memory Stick” вставлена правильно в заданное положение.
• Расположение разъема для платы PC Card зависит от моделей компьютеров.
• Не все операции обеспечиваются на всех компьютерах, работающих с

рекомендуемой конфигурацией.

3

Откройте мастер установки оборудования и начните установку
драйвера.
Установка драйвера может начаться автоматически или мастер может не
запуститься в зависимости от операционной системы.
Подчиняйтесь инструкциям, даваемым на экране, и щелкните на кнопке
[Next] для осуществления установки драйвера.

4

Выберите “Search for the best driver for your device [Recommended]”
и щелкните на кнопке [Next].

5

Не проверив ничего, щелкните на кнопке [Next].

6

Выберите “The updated driver [Recommended] Standard IDE/ESDI
Hard Disk Controller”.

7

Подчинитесь инструкциям, даваемым на экране, и щелкните на
кнопке [Next].

8

Щелкните на кнопке [Finish]. Этим завершена установка драйвера.
Теперь вы можете использовать адаптер.

PПримечание
Следует запукать мастер установки оборудования при первоначальном
использовании адаптера и при первоначальном использовании “Memory Stick” с
другой емкостью.

Убеждение в завершении подключения

1

Откройте папку “My Computer”.
1

Дважды щелкните на “My Computer”.

2

Появятся папки “My Computer”.

2

Убедитесь, что показывается вновь признаваемый значок “Sony
MemoryStick (F:)”.
Появление значка “Sony MemoryStick (F:)” означает, что настоящий адаптер
подключен к компьютеру. В зависимости от используемого компьютера
символ (F:), обозначающий привод, может быть другим.
Подключение завершено, если появится значок “Sony MemoryStick (F:)”.
Может пройти несколько времени до появления значка “Sony MemoryStick
(F:)”.

PПримечания
• В случае, если не показывается значок “Sony MemoryStick (F:)”, то причиной может

служить неправильная установка драйвера устройства. Выполните процедуры,
упомянутые в п. “В случае, если не появится “Removable Disk””.

• “Sony MemoryStick (F:)” может появиться вместо “Removable Disk (F:)” и значок

может быть разный в зависимости от типа ОС и “Memory Stick”, которую вы
используете.

• При использовании другого “Removable Disk” появятся множественные значки

“Removable Disk”.

• “Мemory Stick” может быть распознана как “Local Disk (F:)” в зависимости от

“Memory Stick”, которую вы используете, но это не вызывает никакой проблемы при
использовании. Для Windows 98/Windows 98SE/Windows Me переключите настройку
диска с “Local Disk” на “Removable Disk” согласно п. “Для Windows 98/Windows 98SE/
Windows Mе”, указанному ниже.
Для Windows 2000/Windows XP настройка не может переключиться на “Removable
Disk”, когда “Memory Stick” распознана как “Local Disk”, хотя это не вызывает
никакой проблемы при использовании. В этом случае рекомендуется перевести
переключатель LOCK в положение снятия блокировки при использовании “Memory
Stick” (“Mepы пpeдоcтоpожноcти пpи иcпользовaнии кapты “Memory Stick””).

– Для Windows 98/Windows 98SE/Windows Me –
При первоначальном использовании адаптера он появляется в папке “My
Computer” как “Local Disk”, а не как “Removable Disk”. Это не вызывает никакой
проблемы при использовании адаптера, хотя экран становится голубым цветом
и появляется предупреждение, когда он используется при переключателе
LOCK, переведенном в положение блокировки. В этом случае рекомендуется
использовать “Memory Stick” с настройкой дисковода, переключенной с “Local
Disk” на “Removable Disk”, как ниже указано.

1

Вставьте адаптер с установленной в нем “Memory Stick” в
компьютер и установите драйверы (“Подключение адаптера к
компьютеру”). В случае, когда драйверы уже установлены,
вставьте адаптер с установленной в нем “Memory Stick” в
компьютер и выполните нижеуказанные операции.

2

По завершении установки запишите букву привода, присвоенную
“Memory Stick”. Вы можете проверить букву привода, открыв
папку “My Computer” с рабочего стола.

3

Откройте “Control Panel” из [Settings] в меню [Start].

4

Дважды щелкните на [System].

5

Выберите вкладку [Device Manager] из “System Properties” и
дважды щелкните на [Disk drives].

6

Найдите привод, присвоенный адаптеру в [GENERIC IDE DISK TYPE
XX]. (XX является 2-разрядным числом или cочетанием символа
“=” с одноразрядным числом.) Найдите привод в следующей
процедуре:
1

Выберите первый [GENERIC IDE DISK TYPE XX] и щелкните на
[Properties].

2

После открытия окна “Properties” щелкните на вкладке [Settings].

3

Проверьте текстовое поле для “Current drive letter assignment”. Если
буква привода, присвоенная приводу, одинакова, то это означает, что
выбранный привод устройства соответствует приводу, присвоенному
адаптеру. А если она неодинакова, то щелкнув на [Cancel], закройте
окно свойств, выберите следующий [GENERIC IDE DISK TYPE XX] и
проверьте его в процедуре, аналогичной указанной выше.

4

Повторяйте эти операции до тех пор, пока не найдете привод,
присвоенный адаптеру.

7

После проверки привода, присвоенного адаптеру, проверьте
“Removable” в окне настройки и снимите флажок с “Int 13 unit”.

8

Щелкнув на кнопке [OK], закройте окно свойств.

9

Щелкнув на кнопке [OK], закройте окно свойств системы.

10

Сообщение появится для перезапуска ващего компьютера.
Щелкнув на кнопке [Yes], перезапустите компьютер.

11

После перезапуска компьютера откройте “My Computer” и
проверьте, переключен ли привод, присвоенный адаптеру, на
“Removable Disk (X:)”. (Х является буквой привода, присвоенной
адаптеру.) Если привод не переключен, то это означает, что
настройка не отражена. Измените настройку еще раз, начиная
операции с вышеуказанного п.3.

PПримечания
• Привод, присвоенный адаптеру, и число привода (ХХ в [GENERIC IDE DISK TYPE

XX]) могут быть разными при перезапуске компьютера.

• При первоначальном использовании “Memory Stick” с другой емкостью в сочетании с

настоящим адаптером следует изменить настройку в такой же процедуре после
завершения установки драйвера.

В случае, если не появится “Removable Disk”

Может быть установлен отдельный драйвер устройства. Подключите адаптер к
вашему компьютеру, вставьте “Memory Stick” в адаптер и затем выполните
следующую процедуру:

1

Откройте “System Properties” из “Control Panel”.

2

Проверьте, установлен ли драйвер устройства.

– Для Windows 2000/Windows XP –
1

Щелкните на вкладке [Hardware] в окне “System Properties”.

2

Щелкните на [Device Manager].

3

Щелкните на [View].

4

Щелкните на [Devices by type].

5

Проверьте, показывается ли [! SONY-Memory Stick] c предшествующим
знаком “!”.

– Для Windows 98/Windows 98SE/Windows Me –
1

Щелкните на вкладке [Device Manager] в окне “System Properties”.

2

Проверьте, показывается ли [! SONY-Memory Stick] c предшествующим
знаком “!”.

3

Удалите драйвер, если он установлен.
Если вы выполнили операцию п.2 и нашли, что [! Sony-Memory Stick]
показывается, то это означает, что уже установлен отдельный драйвер
устройства.
Удалите этот драйвер, выполнив нижеуказанную процедуру.
Не следует удалить любые устройства кроме [! Sony-Memory Stick].

1

Щелкните на [! Sony-Memory Stick].

2

Щелкните на [Remove]. Появится окно “Confirm Device Removal”.

3

Щелкните на кнопке [OK]. Устройство удалено.

4

Закройте окно “System Properties”.

5

Перезапустите ваш компьютер после отсоединения настоящего
адаптера от компьютера.

Установите драйвер устройства еще раз, выполнив операцию
“Подключение адаптера к компьютеру”.

PПримечания
• В случае, если вы удалите устройства, иные чем [! SONY-Memory Stick], то ваш

компьютер дальше может не работать нормально.

• Компьютер распознает “Memory Stick”, имеющие разные емкости, в качестве

разных устройств.

• Вместо [! Sony-Memory Stick] может появиться нижеуказанная индикация в

зависимости от типа ОС и “Memory Stick”, которую вы используете.
[!Sony Memory Stick]
[!Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller]
[!PCMCIA IDE/ATAPI Controller]

Отсоединение адаптера от вашего компьютера

По завершении копирования данных изображения выполните нижеуказанную
процедуру перед снятием “Memory Stick” с адаптера и адаптера с компьютера.
Описание ниже дано с помощью изображений, отображаемых на экране для
Windows XP.
Они могут отличаться незначительно в зависимости от использующейся ОС.

1

Щелкните на значке “Unplug or Eject Hardware” на панели задач,
расположенной в нижней правой части экрана.

2

Щелкните на “Safely remove Sony Memory Stick-Drive (F:)”.

PПримечание
Знаки, обозначающие привод, могут быть одними из ниже указанных в
зависимости от типа ОС и “Memory Stick”, которую вы используете.
[Sony-Memory Stick Drive (F:)]
[Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller Drive (F:)]
[PCMCIA IDE/ATAPI Controller (F:)]

3

Появится “Sony Memory Stick can be removed safely”.
Теперь данные будут сохранены, если даже адаптер снимется с
компьютера.
*Индикация может быть разной в зависимости от использующейся ОС.

4

Снимите адаптер с компьютера, нажав кнопку выгрузки,
предусмотренную на разъеме для платы PC Card.

PПримечание
Нельзя снимать “Memory Stick” с адаптера, когда сигнальная лампочка доступа
мерцает, в противном случае данные на “Memory Stick” могут быть разрушены.

BКак пользоваться (Для Macintosh)

Подключение адаптера к компьютеру и
установка драйверов

Адаптер может использоваться вместе со стандартными дарайверами
устройств ОС.
Выполните процедуру по нижеуказанным путктам.

1

Включите питание вашего компьютера и запустите MacOS.

2

Вставьте адаптер с установленной в нем “Memory Stick” в разъем
для платы PC Card на компьютере надежно до отказа.
Информацию о подкючении адаптера к компьютеру смотрите в п.
“Подключение адаптера к компьютеру”.

3

Установка драйверов начнется автоматически и драйверы будут
установлены на компьютере.

4

По завершении установки драйверов значок Memory Stick
появится на рабочем столе и теперь вы можете использовать
адаптер.

Отсоединение адаптера от комьпьютера

1

Закройте программы, использующие адаптер.

2

Убедитесь в гашении сигнальной лампочки доступа,
предусмотренной на адаптере.

3

Переместите значок Memory Stick на [Trash].
При выбранном значке Memory Stick выберите “Uninstall” в меню
[Special], находящемся в верхней левой части экрана.

4

Снимите адаптер с компьютера.

PПримечание
Нельзя снимать “Memory Stick” с адаптера, когда мерцает сигнальная лампочка
доступа, в противном случае данные на “Memory Stick” могут быть разрушены.

Устранение неисправностей

Неисправность

Значок [Removable
Disk] не отображается.

Лампочка доступа
мигает при вставке
“Memory Stick”.

При считывании
данных с “Memory
Stick”, запись первых
на последнюю, а также
при копировании экран
может становиться
голубым цветом с
появлением
предупреждения.

Запись данных на
“Memory Stick” и
стирание первых с
последней
показываются как
будто они
осуществляются, но
фактически данные на
“Memory Stick” не
изменяются.

“Memory Stick” не
может сняться с PC
Card адаптер для
Memory Stick.

Технические характеристики

Адаптер для карточки памяти Memory Stick

Интерфейс: PCMCIA ATA 16 битов (Карточка РС типа

II)

Требуемая конфигурация системы

Рекомендуемая конфигурация для Windows

ОС: Microsoft Windows 98/Windows 98 Second Edition (Windows 98SE)/

Windows Millennium Edition (Windows Me)/Windows 2000 Professional
(Windows 2000)/Windows XP Home Edition/XP Professional (Windows XP)
Microsoft Windows CE/1.0/2.0/2.11/3.0

Рекомендуемая конфигурация для Macintosh

ОС: Mac OS 8.5~9.2.2/X (v10.1.2~10.2.2)

PПримечания
• Операционные системы, перечисленные выше, должны быть установлены на

компьютерах на заводе-изготовителе перед отгрузкой.

• Нормальная работа не обеспечивается для операционных систем с наращенными

возможностями, если даже они соответствуют перечисленным выше.

• Разъем для платы PC Card, совместимый с платой PC Card типа

II, в качестве

стандартного устройства.

• Нормальная работа обеспечивается не на всех компьютерах, соответствующих

рекомендуемой конфигурации.

Рабочее напряжение

3,3/5,0 В пост.тока

Потребляемая сила тока

Не более 90 мА пост.тока

Ориентировочные габариты 54

Ч

5,0

Ч

85,6 мм (Ш

×

В

×

Г)

Ориентировочная масса

30 г (не включая “Memory Stick”)

Условия окружающей среды Температура от 0 °С до 60 °С

(Не допускается конденсация)

Относительная влажность

от 20 % до 80 %
(Не допускается конденсации)

В конструкцию и техническую характеристику могут быть внесены некоторые
изменения без дополнительной информации.

В случае, если у вас есть какие-нибудь вопросы/замечания, связанные с
настоящим изделием, посетите наш Customer Support на web-сайте по
адресу
http://www.sony.net/memorystick/supporte

Причина/меры устранения

• Неправильное подсоединение адаптера.

t Подсоединить правильно. (“Подключение

адаптера к компьютеру”)

• Драйвер адаптера не инсталлирован.

t Инсталлировать драйвер адаптера

надлежащим образом. (“Подключение
адаптера к компьютеру”)

•“Memory Stick” не вставлена.

t Вставить “Memory Stick”.

• Попадание посторонних вещей на разъем

“Memory Stick”.
t Проверить, не попала ли пыль или грязь на

разъемную часть “Memory Stick”.
Удалив все загрязнения, вставить “Memory
Stick” снова.

• “Memory Stick” защищена от записи.

t Перевести переключатель LOCK в

положение снятия блокировки. (“Mepы
пpeдоcтоpожноcти пpи иcпользовaнии кapты
“Memory Stick””)

• “Memory Stick” настроена как “Local Disk” (для

Windows 98/Windows 98SE/Windows Me).
t Переключить настройку привода для “Memory

Stick” на “Removable Disk”. (“Убеждение в
завершении подключения” – Для Windows 98/
Windows 98SE/Windows Me –)

• “Memory Stick” защищена от записи.

t Перевести переключатель LOCK в

положение снятия блокировки. (“Mepы
пpeдоcтоpожноcти пpи иcпользовaнии кapты
“Memory Stick””)

t Нельзя записывать данные на “Memory Stick”

при переключателе LOCK, переведенном в
положение блокировки.

• “Memory Stick” настроена как “Local Disk” (для

Windows 98/Windows 98SE/Windows Me).
t Переключить настройку привода для “Memory

Stick” на “Removable Disk”. (“Убеждение в
завершении подключения” – Для Windows 98/
Windows 98SE/Windows Me –)

• Кнопка выгрузки остается вжатой в PC Card.

t Вынуть “Memory Stick”, держа ее пальцами.
t PC Card адаптер для Memory Stick не

поврежден.

Можно продолжать использовать его
после снятия “Memory Stick”.

t Это может возникнуть в случае, если вы

вставите “Memory Stick” в адаптер, сильно
нажимая панельную часть последнего. Так
что нельзя нажимать ее при вставке
“Memory Stick”.

Advertising