Инструкция по эксплуатации Sony DCR-TRV22E

Digital video camera recorder

Advertising
background image

3-080-368-52(1)

©2003 Sony Corporation

Инструкция по эксплуатации

Перед эксплуатацией аппарата внимательно прочтите, пожалуйста,
данное руководство и сохраните его для дальнейших справок.

Bruksanvisning

Innan du börjar använda videokameran bör du först läsa igenom
bruksanvisningen. Förvara bruksanvisningen så att du vet var du har den om
du skulle behöva ta hjälp av den igen.

DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E/

TRV22E/TRV33E

Digital
Video Camera
Recorder

DCR-TRV33E

Advertising
Cодержание