Zdejmowanie i zakładanie drzwiczek piekarnika, Niebezpieczeństwo obrażeń, Zdejmowanie drzwiczek – Инструкция по эксплуатации Bosch HBA23RN61 черный Встраиваемый духовой шкаф

Страница 31: Otworzyć całkowicie drzwiczki piekarnika, Zakładanie drzwiczek, Montaż i demontaż szyb w drzwiczkach, Demontaż, Podnieść i wyjąć górną szybę (rysunek b), Podnieść i wyjąć szybę (rysunek c), Szyb w drzwiczkach

Advertising
background image

31

Zdejmowanie i zakładanie drzwiczek

piekarnika

Aby ułatwić demontaż drzwiczek piekarnika i mycie szyb

drzwiczek, istnieje możliwość zdjęcia drzwiczek piekarnika.
Zawiasy drzwiczek piekarnika są wyposażone w dźwignię

blokującą. Jeżeli dźwignia jest zamknięta (rysunek A), zdjęcie

drzwiczek nie jest możliwe. Po otwarciu dźwigni blokującej

można zdjąć drzwiczki (rysunek B), zawiasy w drzwiczkach

zostają zablokowane. Dzięki temu, drzwiczki nie zamkną się w

nieoczekiwanym momencie.

:

Niebezpieczeństwo obrażeń!

Jeśli zawiasy nie są zablokowane za pomocą dźwigni
blokującej, drzwiczki mogą zamknąć się w nieoczekiwanym
momencie. Pamiętać, aby dźwignie blokujące były zawsze
zamknięte. Dźwignie powinny być otwarte wyłącznie przy
zdejmowaniu drzwiczek.

Zdejmowanie drzwiczek

1.

Otworzyć całkowicie drzwiczki piekarnika.

2.

Wyjąć obie dźwignie blokujące umieszczone z prawej i z

lewej strony (rysunek A).

3.

Zamknąć całkowicie drzwiczki piekarnika (rysunek B). Złapać

drzwiczki obiema rękami z lewej i prawej strony. Przymknąć

drzwiczki jeszcze bardziej i wyciągnąć.

Zakładanie drzwiczek
Założyć ponownie drzwiczki, wykonując opisane powyżej

czynności w odwrotnej kolejności.

1.

Przy ponownym zakładaniu drzwiczek pamiętać, aby oba

zawiasy weszły dokładnie w odpowiednie otwory (rysunek A).

2.

Dolny rowek zawiasów powinien być odpowiednio

dopasowany po obu stronach (rysunek B).

Jeśli zawiasy nie zostaną prawidłowo zamontowane, może

wystąpić nierówne ustawienie drzwiczek w stosunku do

przedniej części piekarnika.

3.

Ponownie zamknąć dźwignie blokujące (rysunek C).

Zamknąć drzwiczki piekarnika.

:

Niebezpieczeństwo obrażeń!

Nie dotykać zawiasów, jeżeli drzwiczki niespodziewanie
wypadną lub jeżeli zawias nagle się zatrzaśnie. Skontaktować
się z Serwisem Technicznym.

Montaż i demontaż szyb w drzwiczkach

Dla ułatwienia czyszczenia można wymontować szyby z

drzwiczek piekarnika.

Demontaż

1.

Zdjąć drzwiczki piekarnika i położyć je na szmatce, uchwytem

do dołu.

2.

Zdjąć górną pokrywę drzwiczek piekarnika. W tym celu,

nacisnąć palcami na zaczep umieszczony po lewej i prawej

stronie (Rysunek A).

3.

Podnieść i wyjąć górną szybę (Rysunek B).

W przypadku drzwiczek z trzema szybami, należy również

wykonać następującą czynność:

4.

Podnieść i wyjąć szybę (Rysunek C).

Umyć szyby przy użyciu płynu do mycia szyb i ściereczki z

miękkiego materiału.

:

Niebezpieczeństwo obrażeń!

Porysowane szkło lub drzwiczki urządzenia mogą pęknąć. Nie
używać skrobaczki do szkła, żrących ani szorujących środków
czyszczący.

%

$

%

$

%

$

&

%

$

&

Advertising